243

کژال ❤ یه فرصت کوچیک چی بود، همونم ازم دریغ کردی. کاش می‌فهمیدی من واقعاً دوستتت دارم. آخه این همه بدبینی نسبت به من چرا. نمی‌دونم به چی دل خوش باشم. دنیا واسه من تموم شدست. تموم تموم.

212 – به بهانه سالی که گذشت

در اولین برخورد با خودم می‌گم که چقدر این دختره لوسه. واقعا حسی خوبی نداشتم از خوندن حرفی که زده بود. به نظرم خیلی لوس و بی مزه بود. از سر کنجکاوی به اسمش رو می‌خونم یه نگهی به پروفایلش می‌ندازم. تا به حالا باهاش برخورد نکرده بودم، اما مدت‌ها بود دوستش رو می‌شناختم. از […]

189

کژال ♥️ کاش می‌تونستم بهت فکر نکنم. کاش بهت پیام نمی‌دادم و باعث رنجشت نمی‌شدم. کاش می‌گفتی چرا ازم خوشت نیومد. کاش یه فرصتی بود و می‌دیدمت. کاش می‌دونستی چی تو دل من می‌گذره. کاش منو آدم حساب می‌کردی. کاش می‌دونستی هر لحظه تو فکر منی. کاش می‌دونستی هر روز تو خلوت خودم فقط با […]

185

کژال ♥️ پاش بیفته همه‌مون سنگ‌دل می‌شیم. من از تو چیز زیادی نخواستم، تمام خواسته‌ام این بود به حرمت دوست‌داشتن یه فرصتی به‌ من بدی و به حرف‌هام گوش کنی. در امتداد یک خیابان هم عابران به روی هم لبخند می‌زنند و ممکن است چند دقیقه‌ای به بهانه‌ای با هم حرف بزنند. تمام خواسته‌ی من […]

180

کژال ♥️ کژال دوست‌داشتن ارزشمند نیست. مهم نیست کی دوستمون داره. مهم اینه که ماهم دوستش داریم یا نه. اگر دوستش داشته باشیم، دوست‌داشتن معنا پیدا می‌کنه. در غیر این صورت هیچ ارزشی نداره. مهم نیست من چقدر دوستت دارم، مهم اینه که تو از من خوشت نمیاد و این دوست‌داشتن در نزد تو ارزشی […]