185

کژال ♥️

پاش بیفته همه‌مون سنگ‌دل می‌شیم.

من از تو چیز زیادی نخواستم، تمام خواسته‌ام این بود به حرمت دوست‌داشتن یه فرصتی به‌ من بدی و به حرف‌هام گوش کنی.

در امتداد یک خیابان هم عابران به روی هم لبخند می‌زنند و ممکن است چند دقیقه‌ای به بهانه‌ای با هم حرف بزنند.

تمام خواسته‌ی من همین بود، چند دقیقه‌ای ببینمت و حرفم رو بزنم و مثل یک عابر به راه خودم ادامه بدم.

قرار نبود شما هم از من خوشتون بیاد، اما می‌تونستی به حرفم گوش کنی. نه به خاطر من، بلکه فقط به خاطر احساسی که به شما داشتم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.