180

کژال ♥️

کژال دوست‌داشتن ارزشمند نیست. مهم نیست کی دوستمون داره. مهم اینه که ماهم دوستش داریم یا نه.

اگر دوستش داشته باشیم، دوست‌داشتن معنا پیدا می‌کنه. در غیر این صورت هیچ ارزشی نداره.

مهم نیست من چقدر دوستت دارم، مهم اینه که تو از من خوشت نمیاد و این دوست‌داشتن در نزد تو ارزشی نداره.

به همین سادگی می‌شه حس دوست‌داشتن در کسی رو خفه کنیم و تمام احساساتش رو بکشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.