روزمرگی ها 34- باور کن

سلام قَجَری‌دُخت، خوبی؟ تو رو خدا یه بار بیا جواب بده و بگو که خوبی. تو رو خدا باور کن که خیلی دوستت دارم. تو رو خدا باور کن که هر لحظه به یادتم، لحظه‌ای نیست به شما فکر نکنم. می‌خوام از شما خواهش کنم که اجازه بدی حداقل نوشته‌هاتو بخونم، تو رو خدا این اجازه رو بهم بده. من می‌دونم اشتباه خیلی بزرگی کردم و فرصت داشتم که زودتر از این‌ها از شما خواهش کنم. همون موقع که شما گفتی جوابم منفیه باید اون موقع به شما می‌گفتم که تو رو خدا باور کن که دوستت دارم.

همون موقع که گفتی باور کنید خیلی زود فراموش می‌کنید باید به شما می‌گفتم که تو رو خدا باور کن که اونقدر برام مهمی که هیچ وقت فراموشت نمی‌کنم. تو رو خدا باور کن که من اصلاً به فراموش کردنت فکر نمی‌کنم. به خدا تا عمر دارم فراموشت نمی‌کنم. تو رو خدا حرفامو باور کن.

قَجَری‌دُخت تو رو خدا اگر امکانش هست حرفامو باور کن، تو رو خدا اگر امکانش هست یه فرصت به من بده. تو رو خدا باور کن که قلباً دوستت دارم.

تو رو خدا حرفامو باور کن