روزمرگی‌ها 86

بعضی‌ها را اصلا نمی‌شود دوست نداشت

انگار خدا آنها را آفریده تا قلبمان به خاطرشان تند بزند!

همان‌هایی که وقتی به بودن‌شان فکر می‌کنیم، روی لبمان یک ‌لبخند کوچک می‌آید

و آرام به خودمان می‌گوییم: کاش مال من بودی!

ما به آن بعضی‌ها خیلی محتاجیم که فقط کنارشان، حال دلمان خوب باشد؛ همین.

علی کشاورز

قَجَری‌دُخت ♥️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.